Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

Askerlik Yapmadan En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alımı!

0 36

2019/1 Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) askerlik şartı aranmadan uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu.Askerlik hizmetini yapma şartı adaylar için büyük engel olsa da bu kez uzman erbaş alımlarında askerlik yapma şartı aranmayacak.40 bin olarak belirlenen uzman erbaş alımlarının yarısı sınav ile, diğer yarısı ise sınavsız olarak başvuru yapabilecekler ve bu aşamada başvurular ücretsiz olacak.Peki uzman erbaş başvuru şartları neler? İşte konunun detayları…

2019/1 Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapıyor.Başvurular başlamış olup tarih olarak 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak ,ayrıca başvuru yapacak olan adaylardan başvuru ücreti alınmayacak.Bununla beraber adaylardan askerlik hizmetini yapmaları da beklenmiyor.Askerlik hizmetini yapmayan adaylar ön başvuru yapabilecekler.Adaylardan çağırılma sırasına göre sınav tarihi ve sınav alanlarının yer ve kapasitesi  sebebiyle 40.000 aday çağırılacaktır.Sınavlara çağırılacak adayların %50 si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS ‘den (P3,P93,P94) EN AZ (50) PUAN ALANLARDAN ,%50 si (20.000 kişi) ise 2018 yılı KPSS ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50) puanın altında alanlarda seçilecektir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ERBAŞ BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların yüzde 50’si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS’den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, yüzde 50’si (20.000) ise 2018 yılı KPSS’ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)’nin altında puan alanlardan seçilecek. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)’nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecek.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)

* Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) -01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

* Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

* Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin songünü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04Nisan 2014tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

* Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hemde terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

.Sözleşmeli erbaş ve erlerdenen az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak2019tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak,(04 Nisan 1999[dahil] -01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

* Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ileüç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyiyanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar)kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.(Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği28/1A değişiklik)

.h.Seçme sınavlarınıbaşarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK,J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veyaUzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

* En az 164 cmve en fazla 210 cmboyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.(Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

* Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veyauzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlıolması gerekir.),

* Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

* Taksirli suçlar hariçolmak üzere diğer suçlardan adli veya askerimahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazlasüreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

* Taksirlisuçlar nedeniyle altı (6) ayveya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

* Türk Silahlı Kuvvetlerininmanevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

* Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

* Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.