Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri Bakanlığına Bağlandı

0 13

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlandı.

OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.
Gelişmeleri an be an takip edebilmek için lütfen bildirim özelliğini aktif ediniz.

Jandarma personelinin özlük işleri nasıl yürüyecek. Jandarma Personelinin maaşında bir değişiklik olacak mı? Jandarma personelinin OYAK hakları devam edecek mi? Jandarmanın askeri görevleri devam edecek mi? Jandarma personelinin diğer görevleri kaldırıl dı mı? Jandarma personelinin atama işlemleri nasıl yapılacak? Jandarma personelinin disiplin işleri nasıl olacak?

Jandarmanın Mülki, Adli ve Askeri görevleri devam edecek,

3.       Seferberlik, sıkıyönetim ve savaş hallerinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek, kalanları görevlerine devam edecek,
4.       İllerde Valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri yerine getirecekler,
5.       İçişleri Bakanının Onayıyla EGM, SGM ve Jandarma arasında personel, silah, mühimmat, taşınır ve taşınmazlar tahsis edilebilecek,
6.       Jandarma personelinin özlük işlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, nasıp terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 3466 Uzman Jandarma Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümleri uygulanacağı,
7.       Subaylığa ve Astsubaylığa nasıp ve terfi işlerinin İçişleri Bakanlığı onayıyla yapılacağı,
8.       Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların nasıp ve terfileri Jandarma Genel Komutanlığınnca özel kanunlara göre yapılacağı,
9.       Jandarma Personeli hakkında TSK karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarda OYAK Kurumu Kanunun uygulanmasına devam edileceği,
10.   Jandarma Genel Komutanının, generallerin ve İl Jandarma Komutanlarının atamasının  müşterek kararnameyle yapılacağı,
11.   Diğer subay,astsubay ve uzman jandarmaların valilik emrine atanacağı,
12.   Nokta ataması yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmaların valilik emrine atamalarının yapılacağı,
13.   İl Jandarma Komutanlığına general rütbesinde subayların da atanabileceği,
14.   Jandarma personelinin mülki görevden doğan suçları özel kanunların hükümleri saklı kalmak suretiyle 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümlerine göre,
15.   Adli görevlerinden doğan suçlarda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddelerine göre,
16.   Askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulu Kanunun hükümlerinin uygulanacağı,
17.   Jandarma sınıfı personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer huşular, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre düzenleceği belirtilmiştir.
18.   Jandarmanın askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı,
19.   Jandarma Personelinin disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar personelin disiplin suç ve cezalarının Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirleneceği,
20.   Jandarma personelinin başka hiçbir işleme gerek olmaksızın yeni durumlarına göre görevlerine devam edecekleri belirtilmiştir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.