Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

Sözleşmeli Er Seçim Aşamaları ve Sıkça Sorulan Sorular

7 903

Sözleşmeli erlerin seçim aşamaları, yaş şartları, tazminat şekilleri, yapacakları görevler hakkında birçok soruya cevap bulabileceğiniz bu yazımızı paylaşmanızı ve dikkatle okumanızı öneriyoruz. Hemen hemen her yıl yapılan sözleşmeli er alımlarında adayların aklına birçok soru takılıyor bu nedenle bizde bu yazıyı hazırlama gereği duyduk, gelelim sıkça sorulan sorulara ;

Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Sözleşmeli er alımları sadece internet üzerinden online olarak başvuru kabul etmektedir, bu nedenle alım ilanlarını dikkatle takip etmeniz gerekmektedir. Alım ilanlarını ve diğer gelişmeleri şu siteden takip edebilirsiniz ;

http://www.msb.gov.tr/PersonelTemin/Anasayfa

Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Sözleşmeli er alımları kapsamında aranan eğitim seviyesi en az ilköğretim (ortaokul) olarak belirlenmiştir.

Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Adaylar sınav aşamalarını geçmek zorundadır.

Sözleşmeli erliğe ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Sözleşmeli er ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde http://www.msb.gov.tr/PersonelTemin/Anasayfa adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
a. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
b. Ön sağlık muayenesi,
c. Fiziki yeterlilik testi (FYT),
ç. Mülakat,
d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmakta mıdır?

Evet sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmaktadır fakat bu sınavda sorulan sorular gayet kolaydır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar sınav aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Sınav aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?

Sınav aşamaları adayların kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içersinde tamamlanmaktadır.

Ön sağlık muayenesinde nelere bakılmaktadır?

Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Ön sağlık muayenesinde elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. İşin özüyse fazla heyecan yapmayın zaten geçersiniz.

Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?

Seçim aşaması sınavlarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane
sevk belgesi verilmemektedir.

Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır, rapora itiraz edebilir başka bir hastaneden rapor alabilirsiniz, tabi bu hakem olarak belirlenen hastaneler için geçerlidir.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?

Sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporu tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsen MSB Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedir. İtirazın nasıl yapılacağı hususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Sözleşmeli er temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?

Adaylar  http://www.msb.gov.tr/PersonelTemin/Anasayfa genel ağ (internet) adresinde yayımlanan “Aday Durum Takibi” bölümünden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Geçmiş yıllarda girmiş olduğum sınav sonuçları hakkında bilgi alabilir miyim?

Son beş yıllık süre içerisinde girmiş olduğunuz sınavlar ile ilgili dilekçe, bilgi edinme veya BİMER yoluyla başvurmanız hâlinde bilgi alabilirsiniz. MY 71-1 (C) Türk Silahlı Kuvvetleri Arşiv Yönergesi’nde arşivlik ve arşiv malzemesinin konusu ve saklama süreleri açıklanmıştır. Söz konusu Yönerge gereği sınav duyuruları, başvurular, sınav tutanakları, sınav kâğıtları, sınav sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri beş yıl süre ile saklanmakta, saklama süresini tamamlayan bu evraklar imha edilmektedir.

Sözleşmeli er adaylarının eğitime çağrı tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanlığına gönderilmektedir.
Personel İşlem Daire Başkanlığınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır.

Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?

Sözleşmeli er adayları “Ön Sözleşme” yapılarak askerî eğitime alınırlar. Ön sözleşme, eğitim süresi sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli erler ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır.

İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?

İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi (7) hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli erler en fazla kaçıncı yılın sonuna kadar sözleşme yapabilirler?

Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yapabilirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin yedi (7) yıllık hizmet sürelerinin sonunda memuriyete geçiş hakları var mıdır?

Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenleme yapılmıştır.

Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş hakkı var mıdır?

Sözleşmeli erlerin Uzman Çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları, 29 yaşını geçmemiş olmamaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?

Sözleşmeli erlikten Muvazzaf Astsubaylığa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları ve 3 yılın sonunda Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?

Ön sözleşme süresi içinde sözleşmeli er adayları ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.

Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adaylarının aynı göreve tekrar geri dönebilme hakları var mıdır?

Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adayları herhangi bir tazminat ödemeleri gerekir mi?

Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için deneme süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz, tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.

Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar?

Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.

Sözleşmeli erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri nasıldır?

Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca taşıma hakları yoktur.
Sözleşmeli erlerin kıyafetleri ve kimlik kartları yükümlü erbaş ve erlerin kıyafet ve kimlik kartları ile aynıdır.

Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?

Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler.

Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?

Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile kışlada iskân edildikleri için akşam mesai sonrası evlerine gidemezler. Bu nedenle eşlerini görev yaptıkları yerlere götürmeleri mümkün olmamaktadır.

Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır?

Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir. Yalnız burda anlatılmak istenen eğitim sürecinde olan sözleşmeli er adaylarından bahsediyor, sözleşmeyi imzaladıktan sonra izin hakkı da başlamış oluyor.

Sözleşmeli erlerin ilk sözleşmelerini müteakip birliklerine atandıklarında yıl sonuna kadar kaç gün izin kullanacaklar?

Sözleşmeli erler ilk göreve başladıklarında sözleşme başlangıç tarihinden yıl sonuna kadar geçen sürenin her ayı için 2,5 (iki buçuk) gün üzerinden hesaplama yapılarak izin verilir. Eğitimden sonra kullanılan dağıtım izni bu süreden düşülür. Kalan süre sözleşmeli erlerin kullanacakları izin süresidir.

 

Yukarda sizlere sunduğumuz bilgilerde sözleşmeli erlik hakkında birçok sorunuza yanıt verilmiştir tüm bu yanıtların haricinde sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden bizlere bildirdiğiniz taktirde, bildiklerimiz doğrultusunda sizlere cevap vermekten mutluluk duyarız. Ayrıca sözleşmeli er maaşları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız şu yazımızı da inceleyebilirsiniz ► Sözleşmeli Er Maaşları

7 Yorumlar
 1. Eyüp diyor

  Merhaba sözleşmeli er başvurusunda bulundum.Mülakat falan geçtim hastane raporuna geldim ondada 9 tanesini geçtim.Yanlız dahiliye kan değerin düşük dedi hematolojiye yolladı.Orasıda sağlık yönetmeliğinde madde 35 i rapora yazdı.ITP diye bi kan hastalığı varmış.Önemsiz bi hastalık aslında bende yıllardır var bi sorun çıkarmadı bugüne kadar.Ama sağlık kurulundaki memur bunun askerliğe elverişsiz olacağını söyledi.Ama heyet e girmemi orda bunun değişebileceğini söyledi.Bilen varsa acaba Bu ITP denen hastalık daha doğrusu yönetmelikte ki madde 35 engel olurmu. madde 35 atıyorum aşağı
  madde 35 – (değişik: 97/9106 – 30.1.1997)a) (değişik: 2002/3627 – 7.1.2002 / m.34) 1. sekonder polisitemiler, hiçbir klinik belirti vermeyen taşıyıcı durumundaki hemoglobinopatiler.
  2. anemi, lökopeni, trombositopeni ve benign monoklonal gamapatiler. 
  b) (değişik: 10.12.1998 – 98/12161) 1. anemiye veya hemolize neden olan eritrosit enzim defektleri, membran defektleri, hafif koagülasyon ve hemostaz bozuklukları, methemoglobinemiler.
  2. tam remisyonda akut ve kronik lösemiler ve tam remisyonda lenfomalar, kemik iliği transplantasyonlular, diğer remisyonda hematolojik maligniteler, remisyonda myelodisplastik sendromlar, diğer remisyonda myeloproliferatif hastalıklar.
  3. kronik idiopatik trombositopenik purpura (itp), pansitopeniler. 
  b) (değişik: 2002/3627 – 7.1.2002 / m.34)1. eritrosit enzim defektleri, membran defektleri, hafif koagulasyon ve hemostaz bozuklukları, methemoglobinemiler.
  2. tam remisyonda akut ve kronik lösemiler ve tam remisyonda lenfomalar, kemik iliği transplantasyonlular, diğer remisyonda hematolojik maligniteler, remisyonda myelodisplastik sendromlar, diğer remisyonda myeloproliferatif hastalıklar.
  3. kronik idiopatik trombositopenik purpura (itp), pansitopeniler. 
  c) 35 inci maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
  d) 1. remisyona girmeyen hematolojik maligniteler, ağır koagülasyon ve hemostaz defektleri, homozigot hemoglobinopatiler ve diğer iyileşme sağlanamayan kan hastalıkları.

 2. Gazi diyor

  23.12.1999 dogumluyum 2019 da 20 den gun alacam ve basvuru açılınca basvurma hakkim oluyor ama benim 2. Ayda yoklamam var normal gitmemek için tecil ettirecem sözleşmeliye başvurduğumda bu bana sıkıntı çıkarırmi? Ve 2. Olarak sozlesmeli er lige başvurunun açıldığında bana direk bildirim gelmesi için ne yapmam gerek bunun bildirimini veya bilgisini nasıl alırım?

 3. Resul can Atlı diyor

  Ben sözleşmeli er e basvurdum suanda hepsini gectim ve sağlık raporunu almak için uğrasyorum cildiyeci ki doktor sağ bilekte 10 cm kare den büyük tatto vardr dedi en son heyet karar vercek dedi acaba heyete gecermiyim 🙁

  1. Editör diyor

   bu işler belli olmuyor son karar heyette…

  2. Ferhat diyor

   Yazlık kıyafetleri giydiğin zaman açıkta kalan yerlerde 20cm e kadar müsaade var. İyi araştır derim yönetmelikte verilen izinin dışında sana bişey yapamazlar.

 4. Ömer diyor

  Benim diplomamın aslı üniversite de benim yaşadığım yer ile araların da mesafe farkı çok ben sadece lise diploma fotokobimle gelsem sıkıntı olur mu?

  1. kadir kara diyor

   Ya üniversite okudun ve sözleşmeli er olacaksın öyle mi kardeş

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.