Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

Askeri Personel (Uzman Erbaş) Silah Hibe İşlemleri

2 160
a. Halen görevde bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaşlar, teçhizat, zati demirbaş ile armağan silahları dışındaki silahlarını,
b. Emekli/Müstafi personel, armağan silahları dışındaki silahlarını,
     c. Sivil şahıslar ise kendilerine ait yada veraset yoluyla intikal eden ruhsatlı silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.
     ç. Silah/ Silahlarını hibe etmek isteyen kişilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından birine müracaat etmeleri gerekmektedir.
(1)Dilekçe,
      (2)Askeri Kimlik kartı/ nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) Emekli ise; silaha ait ruhsatın aslı,
(4) Veraset yoluyla intikal eden silahlar için veraset ilamı ve veraset ilamında adı geçen varislere ait noter tasdikli feragatname veya her varisin nüfus cüzdanı fotokopisi ekli feragat dilekçeleri.
d. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, hibe edilecek silahın teslim alınması için asker veya sivil şahsın ikamet ettiği yerin en yakın Birlik Komutanlığına silahın teslim tutanağı ile teslim alınması için emir verilir.
e. Hibe edilen silah/silahlara balistik muayene raporu, verilecek emre göre, Birlik Komutanlığı veya hibe eden şahıs tarafından yaptırılır.
f. Silah/silahları  teslim alacak Birlik Komutanlığınca;
(1)Balistik Muayene raporunun Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılması durumunda, silah teslim tutanağına “silahın balistik muayenesinin Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılacağı, kriminoloji raporunda, olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde, hibe eden kişinin ikamet ettiği yerin mülki makamlarına teslim edileceği” ibaresi yazılacak ve teslim eden kişiye imzalattırılacaktır.
(2)Birlik Komutanlığınca, teslim alınan silah/silahlar balistik muayene için en yakın Jandarma/Emniyet Müdürlüğü kriminoloji laboratuvarına gönderilecektir.
(3)Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir.
(4)Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinde düşümü gerçekleştirilecektir.
(5)Silah teslim tutanağı gönderilen silah saymanlık kayıtlarına alınarak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, belirlenen birliklerde toplanacaktır.
(6)Belirlenen merkezlerde toplanan bu silahlar, her yıl Mayıs ayında, 31’inci İkmal Merkezi Komutanlığı (Akşehir/Konya)’na sevk edilecektir.
2 Yorumlar
  1. Gökhan inan diyor

    Silâhımı bir uzman cvs arkadaşıma hibe etmek istiyorum.nasil bir dilekçe yazmalıyım ve neler yapmalıyım

  2. Ramazan diyor

    Sivil şahs devlete hibe ettikten sonra geri alabilir mi eger alabilirse ne kadar zmani var

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.