Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

2020 Yılı Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar ?

0 270

Yeni yayınlanan sözleşmeli er alım ilanından sonra sözleşmeli er adaylarının en çok araştırdığı hususların başında gelen 2020 yılı sözleşmeli er maaşları ne kadardır ? konusunu ele aldık, 2020 yılında güncel sözleşmeli er maaşları nelerdir, sözleşmeli er alım şartları ve özlük hakları nelerdir gibi sorular varsa aklınızda bu makalemizi sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz.

2020 Yılı Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadardır ?

Sözleşmeli erlerin maaşları çalıştıkları kuvvet komutanlıklarına ve görev yaptıkları illere göre değişmektedir. Fakat genel ortalamaya baktığımız da 3500 – 5000 TL arasındadır. Sözleşmeli erler, çalıştıkları yere göre farklı maaş almaktadırlar. Sözleşmeli erlere 3500 ile 5000 TL arasında maaş almaktadır.

Sözleşmeli Er Alım Şartları Nelerdir ?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. Başvuru Koşulları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,  7/15
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Sözleşmeli er başvuruları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılmaktadır, başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle e devlet şifresinin olması gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle e devlet şifrelerini almaları daha sonra personeltemin.msb.gov.tr üzerinden giriş yaparak başvuru yapmaları gerekmektedir !

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ !

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.