Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 Yılı Sözleşmeli Er Alımı Başvurusu

0 11

Askerlik hizmetini henüz yapmamış olanlar ve bitirenler profesyonel asker olmak için bu fırsatı kaçırmayın, bu yazımızda sözleşmeli erlerin özlük hakları, sözleşmeli erlerin maaşları, sözleşmeli erler uzman çavuş veya astsubay olabilir mi gibi konuları da ele almış olacağız.

Sözleşmeli Erlerin Görevleri Nelerdir ?

Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yaptıkları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığında 6191 sayılı sözleşmeli erbaş ve er kanununa tabi olarak görev yapan asker kişilerdir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşmeyle askeri eğitime tabi tutulurlar. Askeri eğitimleri başarıyla tamamlayanlar ise  yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıl sözleşme yapar. Müteakip sözleşmelerse bir yıldan az ve yine üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami  7 yıllık hizmet süresine kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erler, sözleşme süreleri sona ermeden tek taraflı olarak sözleşmelerini fesih edemezler.

Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetini yapan aynı rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

Zorunlu askerlik hizmetini yapmamış olanlar da sözleşmeli er olabilirler, sözleşmeli erlikte 3 yılı tamamlayanların askerlik hizmeti yapmış sayılırlar.

Sözleşmeli Erlerin Özlük Hakları Nelerdir ?

(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.