Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

Uzman Çavuş Olma Yaşı Değişti

0 21

Yeni KHK Kararı Güncellendi

herkesin meraka beklediği bir konu yüz binlerce kişinin umudu olan yaş esnetilmesi olayı bir çok uzman erbaş adayı yaştan dolayı başvuru yapamayıp üzülüyorlardı artık yeni khk kararı ile artık başvurabilecekler. eskiden 26 yaşından gün almamış yani 25 yaşına kadar başvurabiliyorlar dı şimdi o yaş  yeni khk kararı ile 27 ye yükseltildi

696 sayılı KHK ile uzman çavuş alımında yaş kriterleri yeniden belirlendi

MADDE 63- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde, “yirmi beş” ibaresi “yirmiyedi” şeklinde ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “uzman erbaş olur” kararlı nitelik belgesi doldurulmak şartıyla,”

“Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erlerden askerlik hizmetini yaptığı ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için müracaat eden ve yapılan sınavlarda başarılı olarak işlemleri olumlu sonuçlananlar kalan askerlik süresine bakılmaksızın açılacak ilk eğitime tefrik edilirler. Sözleşme yapılarak eğitime başlatılanların, sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamı, yükümlülük süresinin hesabından mahsup edilir. Kalan askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak uygulanacak hükümler şunlardır:

696 sayıl kanun

a) Sözleşme süreleri içinde bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları gereğince ilişiği kesilenlerden; sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreden eksik kalan kısmı karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamay ani arın kalan süreleri tamamlattırılır.

Uzman Çavuş Olma Yaşı Değişti

b) 12 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen haller dışında herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erenlerin, sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri;

1) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi olanlar bakımından, 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen süreden eksik kalan kısmını karşılayanlar,

2) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1111 sayılı Kanuna tabi olanlar bakımından, aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreden eksik kalan kısmını karşılayanlar,

askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.

c) Kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği kesilmeden, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde, erbaş veya er olarak tamamlattırılır.”

Yeni Khk Kararı ile Uzman Olmak

Yeni Khk çıktı ama çoğu arkadaşımız okumuyor yaş en son 27 ‘ye yükseltilmişti. Şuanda en son çıkan khk kararı ile Uzman Erbaş Olma şartları esnetildi.

29 yaşın daki bir kişi diğer şartlarda tutuyorsa uzman erbaş olarak mesleğe adım atmak için başvuru yaparak başlayabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.