Türkiye'nin En Büyük Uzman Çavuş Bilgi Platformu ve Askeri Paylaşım Platformu

LİSE MEZUNU SUBAY-ASTSUBAY ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ DARALIYOR!

0 67

Astsubay Meslek Yüksek Okullarına Lise Mezunu Alımları Devam Ediyor Son Başvuru Tarihi 27 Şubat 2019

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre lise mezunu adaylar arasından subay ve astsubay alımları devam ederken son başvuru tarihi ise 27 Şubat 2019 olarak belirlendi.Adayların son başvuru tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi taktirde son günde bir yığılma ve sistemsel  sorunlarla karşılaşılabilir.

MSÜ’den son başvuru günü için hatırlatma.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda geçtiğimiz 16 Ocak günü eğitim düzeyi lise mezunu adaylar arasından MSÜ bünyesinde kadın-erkek  Subay astsubay alımı yapılacağı açıklanmıştı.

Başvurular Nasıl Yapılacak

Kara ,Deniz ve Hava Astsubay  MYO’lara eğitim durumu lise mezunu adaylar arasından subay-astsubay alımları için yapılması gereken ilk şey Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavına başvuru yapılması gerekiyor.Başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden MSÜ sınavına ön başvurunuzu yapıp 96 TL başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi sınavına başvuru yapan adaylar aynı zamanda üniversiteye giriş sınavı olan YKS ‘ye de zorunlu başvuru yapmaları gerekiyor.

SUBAY ALIMINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE
Harp Okulları için 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmesi gerekmektedir.

ASTSUBAY ALIMINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmesi gerekmektedir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN UYARISI:

 MSÜ tarafından  yapılan uyarıda başvuruların 27 Şubat günü sona ereceğine yer verildi.


 Subay -Astsubay Alımı Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır. Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20  yaşında olmak, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21  yaşında olmak.  Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak “2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)”na katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak, Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,
Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; YKS Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili yerleştirme puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak, Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,  “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak, Subay alımı kadın-erkek adaylar arasından yapılırken astsubay alımlarına sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.